Lääkehoidon kokonaisarviointi

 

Monilääkittyjen iäkkäiden lääkehoito tulisi arvioida vuosittain.

Vastaanottokäynneillä siihen ei aina ole aikaa ja joskus lääkkeen aiheuttamia haittoja hoidetaan toisella lääkkeellä.

 

Samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita on olemassa usealla eri nimellä.

Joskus käytössä voi olla useita samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita, mikä voi johtaa turhaan haittavaikutukseen.

 

Säännöllinen lääkehoidon kokonaisarviointi vähentää haittavaikutuksia, ja jopa sairaalahoitojaksoja, sekä parantaa elämänlaatua. Yli 10 vuoden kokemuksella pystymme luotettavasti vaikuttamaan havaittuihin epäkohtiin lääkehoidoissa ja selkeyttämään lääkelistaa. Kiinnitämme lääkehoidon kokonaisarvioinnissa myös erityistä huomiota lääkehoidon seurantaan ja tehtyjen muutosten vaikutukseen, mikä tukee rationaalisen lääkehoidon toteutumista erityisesti iäkkäillä.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi -palvelumme sisältää aina jatkuvan ja lähes reaaliaikaisen seurannan pilvipalvelussa. Pilvipalveluun voi kirjata voinnin kehittymisen sekä se tarjoaa terveydenhuollon ammattihenkilöille viestiyhteyden lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekijän kanssa. Seurannan avulla lääkehoitoa voidaan nopeasti muuttaa tarvittavaan suuntaan.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi toteutetaan edullisella kuukausimaksulla ilman sitoutumisaikaa.

Lääkehoidon kokonaisarviointi voidaan toteuttaa kokonaan etäpalveluna.

 

­

HYÖDYT

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla saat täydellisen kuvan omasta lääkehoidostasi ja vähennät lääkekustannuksiasi, hoitohenkilökunnan aikaa säästyy muuhun hoitotyöhön ja yhteiskunnan kustannukset pienenevät lääkehaittoista johtuvien sairaalakäyntien vähenemisen ansioista.

 

Parantaa elämänlaatua

Laskee lääkekustannuksia

Vähentää haittavaikutuksia

Selkeämpi lääkelista

 

HINTA

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hinta muodostuu aloitusmaksusta ja kuukausimaksusta.

Aloitus- ja kuukausimaksu ovat arvonlisäverottomia terveydenhuollon palveluita.

 

Aloitusmaksu 49,00€

Kuukaismaksu 17,50€/kk

 

Kiinteällä kuukausimaksulla saat jatkuvan seurannan lääkehoitosi toteutumisesta. Tilauksella on yhden kuukauden irtisanomisaika ilman määräaikaisuutta tai pitkää sitoutumista. 

 

TOTEUTUS

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin toteutus sovitaan yksilöllisesti. Lääkehoidon kokonaisarviointi noudattaa pääosin alla esitettyä järjestystä.

 

Aloitushaastattelu

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekeminen

Lääkärin hyväksymien muutosten lisäys

Muutokset käytäntöön

Seuranta

 

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa tehtyjen muutos vaikutuksia tulee seurata. Palvelumme sisältää jatkuvan seurannan ja korjaamme seurannan aikana havaittujen asioiden perusteella lääkehoitoa oikeaan suuntaan.