LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JA VASTUULÄÄKÄRI

 

­

 

 

Lääkehoitosuunnitelma on pakollinen jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa terveydenhuollon yksikössä. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää vuosittain omavalvontasuunnitelman osana ja lääkehoitosuunnitelman hyväksyy aina hoitoyksikön vastuulääkäri.

 

Hyvä lääkehoitosuunnitelma sisältää yksikön toiminnan kriittisten prosessien ohjeet ja vastuut yksilöidysti. Se sisältää toimintaohjeet kuinka virheitä voidaan välttää sekä kuinka vaaratapahtuman ilmaantuessa tulee toimia. Sen tulisi esimerkiksi sisältää yleisimmin käytetävien lääkkeiden kuvaukset ja yleisimmät haittavaikutukset annosteluvirheissä. Lääkehoitosuunnitelman laatimiseen tulisi osallistua henkilöitä jokaisesta yrityksessä työskentelevästä henkilöstöryhmästä. Lääkehoitosuunnitelma tulisi myös kouluttaa koko henkilöstölle.

 

­

MIKSI YRITYKSEMME

 

­

Meillä on pitkä kokemus lääkehuollon prosessien kehittämisestä, lääkkeiden annostelusta ja lääkehoitojen toteutumisen arvioinneista. Olemme toimineet eri lääkehuoltotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Tunnemme lääkkeen elinkaaren sen kehittämisestä hävittämiseen. Proviisorimme ja sairaanhoitajamme näkemykset auttavat yritystänne lääkitysturvallisuuden parantamisessa.

 

Tavoitteemme on kehittää lääkehoitoa turvallisempaan, tehokkaampaan ja taloudellisempaan suuntaan. Olemme huomanneet, että ulkopuolisena toimijana pystymme arvioimaan terveydenhuollon yksiköiden toimintatapoja paremmin kuin yksikössä työskentelevät työntekijät. Kokemuksemme avulla pystymme tuomaan kustannussäästöjä henkilöstökuluihin sekä myös lääkkeiden käyttäjille.

 

Kauttamme saat hoitoyksiköllesi myös vastuulääkärin. Vastuulääkärin tehtäviin kuuluu esimerkiksi hyväksyä  lääkehoitosuunnitelma, hoitajien lääkkeiden antamisen näyttökokeet ja vahvistaa lääkeluvat. 

 

 

­

HINTA

 

­Lääkehoitosuunnitelman hintaan vaikuttaa yksikön koko, henkilökuntamäärä ja onko yrityksessä olemassa lääkehoitosuunnitelmaa vai tehdäänkö yritykseen kokonaan uusi lääkehoitosuunnitelma. Teemme yrityksellenne ilmaisen arvion palvelun hinnasta, joka ei sido yritystänne mihinkään. 

 

Peruspalvelut saat käyttöösi edullisella kuukausimaksulle ja palvelu sopii erinomaisesti esimerkiksi aloittaville toiminimiyrittäjille.  

 

­

PALVELUN SISÄLTÖ

 

Lääkehoitosuunnitelman sisältö ja sen tärkeimmät osiot riippuvat terveydenhuollon yksiköstä.

Julkisen terveydenhuollon kotisairaanhoidon tärkeimpiä osioista ovat logistiikka ja lääkkeiden säilytys sekä tilaustoiminnot kun taas muistisairaiden yksiköissä tärkeimpiä  osioita ovat annostelun toteutus ja yleisimmin käytettävien lääkkeiden haittavaikutusten tunnistaminen.

 

Terveydenhuollon yksiköt ovat hyvin erilaisia ja eri kokoisia.

Teemme lääkehoitosuunnitelmien arvioinnit aina yksikkökohtaisella laajuudella.

Lääkehoitosuunnitelman tekemiseen osallistuu aina myös yksikön omaa henkilökuntaa ja lääkehoitosuunnitelman käytännön toimivuus varmisteen aina.

 

Palvelumme sisältää esimerkiksi

Yksikön lääkehoidon toteutuksen alkukartoituksen

Lääkehoidon prosessien listauksen

Lääkehoitosuunnitelman tekemisen

Lääkitysturvallisuus vastaavan henkilön (optio)

Lääkehoitosuunnitelman koulututtamisen (optio)

Seurannan ja kehittämissuunnitelman (optio)

Lääkekoulutukset (optio)

Asiakkaiden lääkehoitojen kokonaisarvioinnit (optio)

Lääkehoitojen konsultoinnit (optio)

 

­